Aktualności

29 grudzień 2017

Od 1 stycznie 2018 r. wartość niskocennych środków trwałych, które podatnik może zaliczyć bezpośrednio  do kosztów uzyskania przychodów wzrośnie z 3500 zł do 10 000 zł.

więcej
24 listopad 2017

Zatrudniając pracownika, warto oszacować ile rzeczywiście przeznaczymy na utrzymanie danego stanowiska.

więcej
26 lipiec 2017

Podwyższona kwota minimalnego limitu zakupów (300 zł) powyżej której przysługuje podróżnym ubieganie się o zwrot podatku VAT obowiązuje od dnia 01.06.2016 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 roku, Dz.U. 2016 poz.500). Z dniem 1 sierpnia 2017 roku limit zostanie obniżony ponownie do 200 zł.

więcej
24 lipiec 2017

Umowa o praktykę absolwencką może być zawarta z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum, ale nie ma jeszcze 30 lat. Umowa i jej rozwiązanie muszą być zawarte na piśmie. Praktyka może być odpłatna (choć najczęściej praktykowane są niepłatne).

więcej
Back to top