Umowa o praktykę absolwencką

24 lipiec 2017

Umowa o praktykę absolwencką może być zawarta z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum, ale nie ma jeszcze 30 lat. Umowa i jej rozwiązanie muszą być zawarte na piśmie. Praktyka może być odpłatna (choć najczęściej praktykowane są niepłatne).

Umowa ma charakter cywilno-prawny (nie jest umową o pracę), ale trzeba do niej stosować wiele obostrzeń wynikających z kodeksu pracy, np.:

-8 godzinny system pracy,

-przeciętnie 5 dniowy tydzień pracy,

- przeciętnie 40 godzin w tygodniu,

-11-godzinny odpoczynek dobowy,

-35-godzinny odpoczynek tygodniowy,

-przerwa w pracy,

-dodatek za pracę nadliczbową i pracę nocną.

Umowa może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące i ma 7-dniowy okres wypowiedzenia. Nie ma określonej minimalnej stawki, natomiast maksymalna wynosi 4.000,00 zł brutto. Nie stosujemy tutaj składek zus (nie zgłaszamy do ZUS-u), pobieramy jedynie podatek dochodowy (tylko 18%), ale nie stosujemy ani kosztów uzyskania przychodu, ani ulgi podatkowej. Na koniec roku wystawiamy również PIT-11.

Po zakończeniu tej umowy, na wniosek „pracownika”, wystawia się pisemne zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i nabytych umiejętnościach. 

 

Autor: EmSt

Back to top