Certificates and insurance policies

Certificate issued by the Accountants Association in Poland

more

Certificate issued by the Accountancy Information Centre

more

Insurance policies

more

Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - Sygnatariusz Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości

more