BIS członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce !

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż na sesji jesiennej zostaliśmy przyjęci do elitarnego grona najstarszej organizacji zrzeszającej księgowych w Polsce i tym samym od 2013 r. staliśmy się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Stowarzyszenie należy do Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) i jest najstarszą oraz największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z finansami i rachunkowością. SKwP powstało w 1907 r., a jego członkowie charakteryzują się posiadaniem bardzo wysokich kompetencji zawodowych, muszą także postępować zgodnie ze wszelkimi standardami etyki. Grono członków należących do Stowarzyszenia jest zatem dokładnie wyselekcjonowane, dlatego tym bardziej się cieszymy, iż udało nam się spełnić wymagane kryteria i mogliśmy rozpocząć współpracę z tak nobilitującą instytucją.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajdą Państwo pod adresem:
http://www.skwp.pl/