Poniżej przedstawiamy usługi podstawowe. Poza nimi świadczymy szereg usług dodatkowych -
- "szytych na miarę" - elastycznie dopasowujących się do oczekiwań Klientów i będących odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku.

SPRAWDŹ NAS!

USŁUGI +

Usługi administracyjne i finansowe, organizacja pracy, doradztwo, usługi on-line.

więcej

Finanse

Usługi finansowe, zewnętrzny dyrektor finansowy, doradztwo finansowe, podatkowe i inwestycyjne.

więcej

Kadry, płace

Usługi kadrowo-płacowe (m.in. naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie umów, prowadzenie akt itp.).

więcej

Księgowość

Usługi księgowe i podatkowe (m.in. prowadzenie ksiąg, sporządzanie deklaracji i obliczanie podatku).

więcej

Platforma on-line do obsługi klientów

Aktualności

Zwolnienie podatników do 26 roku życia z zaliczek na podatek dochodowy

 

W dniu 1 sierpnia 2019 uprawomocni się przepis zwalniający podatników do 26 roku życia z opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zwolnienie obejmować będzie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umowy zlecenia (ulga nie dotyczy umów o dzieło).

Pracownicze plany kapitałowe, czyli nowy obowiązek dla przedsiębiorców

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program oszczędnościowy automatycznie obejmujący wszystkich pracowników w wieku 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Osoby między 55 a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK po złożeniu oświadczenia woli.

Ważna zmiana w amortyzacji od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznie 2018 r. wartość niskocennych środków trwałych, które podatnik może zaliczyć bezpośrednio  do kosztów uzyskania przychodów wzrośnie z 3500 zł do 10 000 zł.

REFERENCJE

 

    

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Dotacje na Innowacje- Inwestujemy w Waszą Przyszłość

 

Używam COMARCH ERP  Stowarzyszenie Księgowych w Polsce  iFaktury24.pl

Back to top