Fundusze Europejskie

Realizowane Projekty

 

Business Intelligence Solutions Sp. z o.o. realizuje obecnie jeden projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
8. Oś priorytetowa
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
8.2. Działanie ; Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Tytuł projektu: Wdrożenie internetowej platformy typu B2B udostępniającej zaawansowane narzędzie do analityki biznesowej.
Nazwa Beneficjenta: Business Intelligence Solutions Sp. z o.o.
Wartość projektu: 568 360,00 PLN
Wartość dofinansowania: 397 852,00 PLN
Okres realizacji: 01.2014 – 06.2015


FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 

Innowacyjna Gospodarka Business Intelligence Solutions Fundusze Europejskie

 

 

Back to top