Optymalizacja podatkowa - struktury zagraniczne

OPTYMALIZACJA PODATKOWA NA MADERZE

Madera atrakcyjnym miejscem pod względem możliwości optymalizacji podatkowej.

Oferujemy różne możliwości optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem struktur zagranicznych, w tym w jednym z obszarów UE - na Maderze.

 

Region ten jest niezależnym politycznie i posiadającym odrębną administrację - terytorium portugalskim. Przeniesienie działalności do tego kraju wiąże się z możliwością skorzystania z bardzo umiarkowanych stawek podatkowych oraz pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Warunki podatkowe w tym kraju są niezwykle atrakcyjne, co przyciąga kolejnych inwestorów, chętnych do zoptymalizowania swoich kosztów podatkowych.

Dochód uzyskiwany na Maderze - zgodnie z reżimem IBC (International Business Centre of Madeira) obciążony jest zredukowaną, 5-cio procentową stawką podatkową, jednak należy mieć na uwadze, iż obejmuje ona tylko wybrane rodzaje działalności (m.in. międzynarodowe usługi [w tym: handel, konsulting, usługi holdingowe i usługi ekspertów]; czynności przemysłowe i magazynowanie działające w strefach wolnego handlu, a także te, które zajmują się spedycją międzynarodową [w tym: transport drogą morską, rejestracja statków, platform wiertniczych i komercyjnych oraz rekreacyjnych jachtów]).

 

Madera nie jest rajem podatkowym. Dlaczego zatem wybór formy opodatkowania w tym kraju można uznać za atrakcyjny?

Na Maderze został wprowadzony specjalny reżim IBC na mocy którego:

 • ograniczono poziom biurokracji (dotyczy m.in. prowadzenia działalności gospodarczej w Portugalii),
 • wprowadzono polityczną i socjalną stabilność,
 • stworzono stosunkowo niskie koszty dla prowadzenia działalności.

Jakie korzyści płyną z optymalizacji na Maderze?

Spółka działająca w ramach reżimu IBC posiada możliwość:

 • korzystania z opodatkowania wypracowanego dochodu 5-cio procentową, zredukowaną stawką,
 • zwolnienia z podatku u źródła (w odniesieniu do wypłacanych odsetek oraz należności licencyjnych),
 • dochód kapitałowy ze zbycia udziałów w spółkach podlega zwolnieniu z podatku dochodowego (nie dotyczy spółek zlokalizowanych w „rajach podatkowych”),
 • zwolnienie z ceł, podatków lokalnych, opłat notarialnych i rejestracyjnych (ma to jednak wyłącznie związek z działalnością gospodarczą na Maderze).

Jakie są warunki?

Aby móc funkcjonować na zasadzie reżimu IBC spółka musi:

 • rozpocząć działalność w terminie 6-ciu miesięcy od uzyskania licencji na jej prowadzenie (dotyczy spółek świadczących usługi międzynarodowe),
 • rozpocząć działalność w terminie jednego roku od otrzymania licencji (dotyczy usług spedycji oraz czynności o charakterze przemysłowym),
 • spółka musi posiadać przynajmniej jednego pracownika lub/i osobę na stanowisku dyrektora,
 • jeśli spółka zatrudnia mniej niż sześć osób o charakterze podanym powyżej - w okresie 2-ch pierwszych lat swojej działalności musi zainwestować minimum 75 tyś. euro w zakresie nabycia środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych.

Są jednak limity. Jakie?

Korzyści w ramach IBC ściśle wiążą się z liczbą pracowników zatrudnionych przez dany podmiot i tym samym odnoszą się do podstawy opodatkowania pozostającej w korelacji z liczbą pracowników. Stawka 23% będzie miała zatem zastosowanie przy nadwyżce dochodu nad górną kwotą wynikającą z poniższej tabeli.

 

PODSTAWA OPODATKOWANIA
LICZBA PRACOWNIKÓW
2,73 mln Euro 1-2
3,55 mln Euro 3-5
21,87 mln Euro 6-30
35,54 mln Euro 31-50
54,68 mln Euro 51-100
205,5 mln Euro ponad 100

 

Jakie formy działalności są preferowane na Maderze?

Najczęściej są to odpowiedniki rodzimych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne (zapewniające anonimowość) i spółki holdingowe (port. SGPS).

Ile czasu trwa założenie spółki?
Średnio czas potrzebny na dopełnienie wszelkich formalności wynosi 15-45 dni.

Ile wynosi minimalny kapitał, który należy wnieść?
Minimalny kapitał spółki na Maderze wynosi zaledwie 1 euro, czyli niewiele ponad 4 zł!

Jakie są koszty założenia spółki na Maderze?
Średnio koszty te wynoszą około 10 tysięcy euro i zawierają koszty założenia spółki, koszty rejestracyjne, a także wydatki związane z założeniem konta bankowego.

Optymalizacja na Maderze, to zatem nie tylko nowy trend w biznesie, ale także idealny kierunek rozwoju dla wielu przedsiębiorstw. Mając na uwadze najwyższą troskę o Państwa finanse, pomożemy Państwu w załatwieniu wszelkich formalności związanych z optymalizacją na Maderze i dopełnimy najwyższych starań, aby zmniejszyć koszty funkcjonowania Państwa przedsiębiorstwa!

 

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Zamów ofertę dla Twojej firmy. Wypełnij krótki formularz

adres e-mail 
Nazwa firmy 
Temat 
Wiadomość 
Proszę przepisać. nvxmjqbv Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

Back to top