Konsola Menadżera

 

 

Nieważne czy jesteś na wakacjach, czy wyjechałeś w podróż służbową, czy po prostu siedzisz sobie wygodnie w fotelu – wszystkie najważniejsze dane dotyczące Twojej firmy dostępne są poprzez jedno „kliknięcie”!

Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom Konsola Menadżera ułatwi funkcjonowanie Twojej Firmy i umożliwi bieżący dostęp do istotnych informacji.

 

 

 Konsola Menadżera – funkcje.

Strefa Podatków i ZUS

Zawiera najważniejsze zapisy dotyczące zobowiązań podatkowych Klienta oraz płatności wobec ZUS. Zapisy umożliwiają w prosty i intuicyjny sposób bieżące monitorowanie takich informacji jak termin płatności, wysokość kwoty do zapłaty czy kwoty do zwrotu.

Dzięki tej funkcjonalności Klient posiada w jednym miejscu aktualizowane listy deklaracji dotyczące podatków oraz ZUS wraz z kwotami oraz terminami. Daje ona możliwość  weryfikacji stanu faktycznego powstających zobowiązań.

 

 Konsola Menadżera – Strefa Podatków i ZUS – Miesięczne / Kwartalne.

 

Strefa Płatności

Funkcjonalność zawiera m.in. zapisy kasowe/bankowe wg kategorii, pozwalające sprawdzić na jakie konto zaksięgowana jest dana należność, zawiera także rejestry i raporty kasowo – bankowe.

W zakresie rozliczeń mamy do dyspozycji strukturę wiekową należności i zobowiązań, którą, (oprócz informacji tekstowej), przedstawia graf obrazujący stan faktyczny. Funkcjonalność zawiera także zakładkę dotyczącą dłużników i wierzycieli, plan płatności oraz informacje dotyczące dokumentów nierozliczonych. W tym miejscu można też uzyskać dane w zakresie wystawionych not odsetkowych, ponagleń zapłaty czy potwierdzeń sald.

 

 Konsola Menadżera  - Strefa Płatności - Struktura wiekowa należności.

 

Strefa Księgowości

Moduł zawiera najważniejsze funkcjonalności z zakresu księgowości - takie jak przychody i koszty, zapisy księgowe, obroty i salda, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencję dodatkową przychodów i kosztów oraz środków trwałych. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom Klient za pośrednictwem praktycznie jednego „kliknięcia” znajdzie się w samym centrum biura księgowego, będzie posiadał bieżący dostęp do wszelkich istotnych i co najważniejsze -  aktualnych danych, które ułatwią prowadzenie firmy.

 Konsola Menadżera – Strefa Księgowości – Sprzedaż VAT w czasie.

 

Aby poznać więcej funkcji naszej Platformy B2B-is skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Zamów ofertę dla Twojej firmy. Wypełnij krótki formularz

adres e-mail 
Nazwa firmy 
Temat 
Wiadomość 
Proszę przepisać. htenihqk Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

 

Back to top