Usługi księgowe i podatkowe

Prowadzimy:

Pełną księgowość (księgi rachunkowe), oraz uproszczoną księgowość (podatkowa księga przychodów i rozchodów; karta podatkowa; ryczałt).


W ramach usług księgowych i podatkowych oferujemy:

 • bieżące prowadzenie ksiąg w zakresie rozliczeń podatkowych, sprawozdawczości statystycznej (GUS, NBP) oraz statutowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji (w tym podatku dochodowego od osób prawnych/ fizycznych), podatku od nieruchomości
  i PCC,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie dodatkowej ewidencji w zakresie rozliczania dotacji,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • usługę obsługi audytu i kontroli podatkowych.

Ponadto zapewniamy:

 • dostęp do platformy on-line ( w tym dostęp do dokumentów i danych, możliwość samodzielnego generowania raportów, analiz, korzystania
  z modułu budżetowania oraz z wielu innych, użytecznych narzędzi),
 • zdalny dostęp do zasobów w naszym systemie,
 • elektroniczną akceptację dokumentów,
 • usługę samofakturowania,
 • ustawianie w systemie bankowym zleceń płatniczych do akceptacji Klienta,
 • odbiór dokumentów od Klienta,
 • archiwizację dokumentów.

Realizujemy również szereg usług dodatkowych, dopasowanych do oczekiwań i wymagań naszych Klientów.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Zamów ofertę dla Twojej firmy. Wypełnij krótki formularz

adres e-mail 
Nazwa firmy 
Temat 
Wiadomość 
Proszę przepisać. ajpyggba Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

Back to top