Aktualności

12 lipiec 2019

 

W dniu 1 sierpnia 2019 uprawomocni się przepis zwalniający podatników do 26 roku życia z opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zwolnienie obejmować będzie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umowy zlecenia (ulga nie dotyczy umów o dzieło).

więcej
25 czerwiec 2019

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program oszczędnościowy automatycznie obejmujący wszystkich pracowników w wieku 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Osoby między 55 a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK po złożeniu oświadczenia woli.

więcej
29 grudzień 2017

Od 1 stycznie 2018 r. wartość niskocennych środków trwałych, które podatnik może zaliczyć bezpośrednio  do kosztów uzyskania przychodów wzrośnie z 3500 zł do 10 000 zł.

więcej
24 listopad 2017

Zatrudniając pracownika, warto oszacować ile rzeczywiście przeznaczymy na utrzymanie danego stanowiska.

więcej
Back to top