Nadzór Księgowy

Nadzór księgowy jest usługą, którą oferujemy jako alternatywę dla prowadzenia pełnego outsourcingu usług księgowych. Usługi zewnętrznego, głównego księgowego obejmują bieżący przegląd ksiąg rachunkowych Klienta w jego siedzibie lub poprzez dostęp zdalny do zapisów księgowych - w zależności od możliwości technicznych. Łącząc zewnętrzny nadzór księgowy z prowadzeniem księgowości w firmie, Klient uzyskuje m.in. możliwość płynnego przejścia z pełnej księgowości zewnętrznej, do wewnętrznego działu księgowego.

Usługi nadzoru księgowego wykonujemy na następujących systemach księgowych naszych Klientów: SAP, ENOVA, Comarch.

 

Zakres nadzoru księgowego:

 • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont;
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie do ostatecznej akceptacji Zarządu;
 • sprawdzenie zestawienia obrotów i sald po zamknięciu każdego miesiąca oraz sprawdzenie sposobu ujęcia w księgach każdego
  z zatwierdzonych dowodów księgowych i wprowadzonych do ewidencji w danym miesiącu;
 • nadzór nad ewidencją środków pieniężnych bez odpowiedzialności za stan środków pieniężnych w kasie firmy;
 • nadzór nad ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz planem amortyzacji;
 • sporządzanie uwag w zakresie uzgadniania sald odpowiednich kont księgowych;
 • sprawdzenie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży;
 • sprawdzenie lub przygotowanie deklaracji VAT- 7 oraz jej ostateczne zatwierdzenie;
 • sprawdzenie lub przygotowanie kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek od osób prawnych oraz jej ostateczne zatwierdzenie;
 • sprawdzenie lub przygotowanie kalkulacji rocznej deklaracji CIT-8 oraz jej ostateczne zatwierdzenie;
 • sprawdzenie lub przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej w zakresie sprawozdania finansowego oraz jego ostateczne zatwierdzenie;
 • sporządzanie uwag i wykazu ewentualnych błędów w zakresie dekretowania i ewidencji operacji gospodarczych;
 • pomoc niezbędna w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez biegłych rewidentów;
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędna w przypadku kontroli podatkowych oraz innych uzgodnień z organami podatkowymi;
 • pomoc w organizacji pracy oraz w podziale obowiązków pracowników działu księgowego.

 

Realizujemy również szereg usług dodatkowych, dopasowanych do oczekiwań i wymagań naszych Klientów.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania? Zamów ofertę dla Twojej firmy. Wypełnij krótki formularz

adres e-mail 
Nazwa firmy 
Temat 
Wiadomość 
Proszę przepisać. jqautjfe Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

Back to top