CZĘŚĆ III CYKLU - ZAKŁADANIE FIRMY KROK PO KROKU: OD WSTĘPNEJ KONCEPCJI DO BIZNESPLANU

28 październik 2016

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu

Skoro jesteś w tym miejscu rozumiem, że nadal jesteś pewien, iż chcesz wdrożyć swój pomysł biznesowy. Zajmiemy się więc ujęciem wstępnej koncepcji w realny biznesplan.

 

Zagadnienia, które poruszę, to:

 •  istota i cele biznesplanu,
 • zasady sporządzania biznesplanu,
 • różne modele biznesplanu,
 • część finansowa biznesplanu.

 

Istota i cele biznesplanu.

Pojęcie biznesplanu przedstawiane jest na wiele sposobów:

 • biznesplan to ujęty w formie pisemnej, kompleksowy spis celów oraz wynikających z nich zadań, jakie stawiane są przed przedsiębiorstwem do wykonania w określonym terminie,
 • biznesplan to element planowania strategicznego, jako narzędzie wykorzystywany przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych.

Można też powiedzieć, że biznesplan jest rodzajem planu wykorzystywanego przez twórców danego przedsięwzięcia, w którym konkretyzują przyświecające im idee i pomysły, krok po kroku opisując jak poszczególne osoby odpowiedzialne za jego realizację mają postępować, na co uważać, jakie zagrożenia brać pod uwagę oraz jakimi zasobami mogą dysponować.

Biznesplan to szczegółowy plan działania firmy, jaki przedsiębiorcy przedstawiają na piśmie,
to mapa, która pokazuje przedsiębiorcy jak dotrzeć do celu.
[1]

Biznesplan stanowi więc Twoją wizytówkę i wizytówkę Twojej firmy. Od tego jak zostanie on odebrany i potraktowany przez Twoich partnerów zależy to, czy uda Ci się ich zachęcić do projektu, pozyskać kapitał na rozwój firmy lub jej dofinansowanie. Prawidłowo sporządzony biznesplan jest doskonałym źródłem informacji dla potencjalnego partnera, inwestora lub kredytodawcy. Dlatego nie można sobie pozwolić na niedociągnięcia w tej dziedzinie.

Z racji tego, że opracowany biznesplan może być wszechstronnie wykorzystywany, powinien szczegółowo prezentować sytuację w jakiej obecnie znajduje się firma i do czego zmierza. Bardzo ważnymi czynnikami wpływającymi na rzetelność informacji, które niesie za sobą lektura biznesplanu, są przede wszystkim: realizm prognoz, szacunków i prezentowanych danych, atrakcyjna oprawa graficzna i interesująca czytelnika treść. Należy przy tym pamiętać, że błędy, braki i niedociągnięcia na etapie jego niedbałego sporządzania, mogą pogrążyć nawet najlepszy pomysł na biznes.

Biznesplan musi więc być sporządzony z maksymalną starannością i w sposób przekonujący – tak, aby na jego podstawie, czytelnik mógł podjąć decyzję korzystną zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla instytucji, którą reprezentuje. Twórcy biznesplanu powinni więc wcielić się w rolę czytających, powinni zrozumieć jakie są ich osobiste oczekiwania wobec tego dokumentu - dopiero wtedy mogą rozpocząć przygotowania zmierzające do jego stworzenia. Czego innego będzie bowiem w przygotowywanym przez Ciebie materiale poszukiwał analityk bankowy, który zdecyduje o tym, czy przyznać projektowi finansowanie, a czego innego będzie poszukiwał inwestor kapitałowy, który w dłuższym horyzoncie czasowym oczekiwał będzie określonej stopy zwrotu, a jeszcze czego innego potrzebujesz Ty - pomysłodawca i realizator pomysłu biznesowego. Dla analityka najważniejsze będzie to, czy prognozy wyników finansowych przekładane na język tabel i wskaźników analizy ekonomicznej dają w arkuszu oceny zielone czy czerwone pola. Inwestor szukał będzie z większym naciskiem uzasadnienia, dlaczego akurat ten projekt ma się udać oraz czy ludzie stojący za tym pomysłem mają zdolności do jego zrealizowania. Ty zaś potrzebujesz mapy drogowej, abyś wiedział gdzie masz dojechać i w jaki sposób możesz tam dotrzeć.

Dojrzałe firmy często zlecają napisanie biznesplanu wyspecjalizowanej firmie, jednak to własnoręczne jego napisanie ma niedocenioną wartość. W Business Intelligence Solutions Sp. o.o. każdy rok zaczynamy z nowym planem biznesowym i nigdy nie zlecamy tego zadania na zewnątrz. Dzięki temu lepiej poznajemy swoją firmę, uświadamiamy sobie jakie drzemią w niej możliwości oraz jakie problemy i zagrożenia może ona napotkać w dalszym swoim funkcjonowaniu, a także jaką rolę pełnią poszczególni członkowie zespołu i jakich umiejętności w zespole brakuje, aby mógł z większym powodzeniem realizować postawione uprzednio cele.            

Spotykam się z opiniami, że początkujący przedsiębiorcy nie muszą sporządzać szczegółowego biznesplanu. Argumentem za tym twierdzeniem jest bardzo duża niepewność i wrażliwość planu na trudne do przewidzenia sytuacje w pierwszym okresie od rozpoczęcia działalności. Nie zgadzam się z tym. Nic bowiem nie zwalnia przedsiębiorcy z odpowiedzialności jaką bierze na siebie chcąc rozpocząć własny biznes. Mam tu na myśli jego odpowiedzialność w stosunku do wspólników, pracowników, zaangażowanych kontrahentów, czy wobec wspierających ich bliskich. Wszyscy oni ufając wizji biznesowej poświęcą czas, energię, część również pieniądze. Zainwestują w ten sposób w pomysł twórcy rezygnując z innych opcji i nie ma tu znaczenia jak wielka będzie to inwestycja w wymiarze finansowym. Ważne jest to, że w przypadku niedbałego podejścia autora pomysłu, już na samym początku kiedy tworzy biznesplan, wizja nawet najlepszego przedsięwzięcia, naraża zaangażowanych na straty. Dlatego tak ważne jest dokładne przemyślenie wszystkich elementów, jakie mogą mieć znaczenie dla przenoszenia koncepcji biznesowej na język biznesplanu.

 

Synteza

Biznesplan konkretyzuje idee i pomysły przyświecające twórcom przedsięwzięcia, krok po kroku opisując jak, kiedy i kto odpowiedzialny za jego realizację ma postępować, na co musi uważać, z jakimi przeciwnościami może mieć do czynienia i jakimi zasobami może dysponować.

Pytania dla Ciebie

 1. Co chcesz zrobić? Na czym twój biznes ma polegać i jaki jest Twój cel?
 2. Jakie zadania mają zostać wykonane?
 3. Kto i jak ma wykonać poszczególne zadania?
 4. Kiedy zadania mają być wykonane, w jakiej kolejności?
 5. Ile i jakich zasobów potrzebujesz aby zrealizować plan?

 

W kolejnej części cyklu "Zakładanie firmy krok po kroku" poruszymy temat: Zasady sporządzania biznesplanu.
Zapraszamy  do lektury!

 

Autor: Sławomir Decewicz
Prezes Zarządu Business Intelligence Solutions Sp. z o. o.

 

[1] Definicje kojarzące biznes plan z planem przedsiębiorstwa: Biznes-plan.pl, [dostęp: 30.01.2013], Dostępny w Internecie: http://www.biznes-plan.pl/definicja_biznes_planu.html

Back to top