Obniżenie limitu zakupów w systemie TAX FREE

26 lipiec 2017

Podwyższona kwota minimalnego limitu zakupów (300 zł) powyżej której przysługuje podróżnym ubieganie się o zwrot podatku VAT obowiązuje od dnia 01.06.2016 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 roku, Dz.U. 2016 poz.500). Z dniem 1 sierpnia 2017 roku limit zostanie obniżony ponownie do 200 zł.

O zwrot podatku mogą ubiegać się podróżni, którymi zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, są osoby fizyczne nie posiadające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.

Dodatkowym obostrzeniem jest to, że towar musi zostać wywieziony w stanie nienaruszonym przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym.

Termin wywiezienia musi przypaść nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakup został dokonany.

 

Ubiegający się o zwrot podatku powinien również posiadać dokument TAX FREE od sprzedawcy spełniającego warunki zawarte w art. 127 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz paragon fiskalny.

 

Autor:

KaSt

Back to top