Koszt zatrudnienia pracownika

24 listopad 2017

Zatrudniając pracownika, warto oszacować ile rzeczywiście przeznaczymy na utrzymanie danego stanowiska.

Kwota brutto, którą trzeba wpisać w umowie powiększona o 20,61%( składki pracodawcy: emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa 1,8%, FP 2,45%, FGŚP 0,1%) tworzy koszt zatrudnienia. Jednak składka wypadkowa w zależności od PKD prowadzonej działalności może wynosić od 0,4%(turystyka) do 3,6%(górnictwo). Pracodawca może być zwolniony ze składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

  • przez 36 miesięcy (począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy) za pracowników wracających z urlopu macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego
  • przez 12 miesięcy za pracowników w wieku co najmniej 50 lat, którzy przez 30 dni poprzedzające zatrudnienie pozostawali w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy;
  • bezterminowo od pracowników, którzy ukończyli 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni)

Należy pamiętać, że premie, nagrody pieniężne, dodatki funkcyjne, stażowe, wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, prowizje, itp. również podlegają oskładkowaniu.

 

EmSt

Back to top