Ważna zmiana w amortyzacji od 1 stycznia 2018 r.

29 grudzień 2017

Od 1 stycznie 2018 r. wartość niskocennych środków trwałych, które podatnik może zaliczyć bezpośrednio  do kosztów uzyskania przychodów wzrośnie z 3500 zł do 10 000 zł.

Podatnik, który zdecyduje się na zakup środka trwałego o wartości wyższej niż 3 500 zł, czyli większej niż dozwolona w 2017 r., ale nie przekraczającej wartości 10 000 zł uzyska możliwość rozliczenia wydatków poniesionych na ich nabycie bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

Jeżeli jednak podatnik nie zdecyduje się na rozliczenie wydatków poniesionych na nabycie środka trwałego bezpośrednio będzie mógł wprowadzić ten składnik do ewidencji środków trwałych. Może dokonać tego w dwojaki sposób. Może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, albo w miesiącu, w którym odda niskocenny środek trwały do użytku, albo w miesiącu następującym. Może również zdecydować się amortyzować go na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiana w wysokości limitu jednorazowej amortyzacji powstała celem zachęty mniejszych firm do wzrostu wydatków na inwestycje.

 

MGa

Back to top