Zwolnienie podatników do 26 roku życia z zaliczek na podatek dochodowy

12 lipiec 2019

 

W dniu 1 sierpnia 2019 uprawomocni się przepis zwalniający podatników do 26 roku życia z opłacania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zwolnienie obejmować będzie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umowy zlecenia (ulga nie dotyczy umów o dzieło).

Kwota wolna od podatku w 2019 roku wynosi proporcjonalnie 35.636,67 zł, zaś od 2020 roku będzie to 85.528,00 zł.

Aby skorzystać z nowej ulgi podatkowej jeszcze w tym roku wymagane jest przedłożenie oświadczenia do pracodawcy, oznajmiającego, że w roku 2019 dochody osiągnięte w okresie sierpień 2019- grudzień 2019 nie będą przekraczały kwoty wolnej w tym roku. Bez złożenia tego dokumentu, zwrot nadpłaconego podatku zostanie dokonany podczas składania rozliczenia rocznego.

W 2020 ulga będzie stosowana automatycznie, z wyjątkiem, kiedy podatnik przedłoży oświadczenie o niestosowaniu jej, będzie to dokument ważny tylko w danym roku podatkowym.

Ważne jest, że „zerowy podatek” obowiązuje tylko do dnia 26 urodzin z uwzględnieniem dokładnej daty urodzenia (dzień, miesiąc, rok), przychód (wpływ środków na konto) uzyskany po tym dniu podlega opodatkowaniu.

AD

Back to top