Aktualności

31 październik 2014

Projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie w 2015 r., ma na celu przede wszystkim dostosowanie ustawy do prawa unijnego.

więcej
04 wrzesień 2012

OFE CZY ZUS? - do 31-go lipca ubezpieczeni mają czas na podjęcie decyzji. Premier RP zapytany gdzie zamierza odkładać pieniądze na emeryturę bez zastanowienia wskazał ZUS. Tym samym określił OFE jako źródło mniej wiarygodne.

więcej
04 wrzesień 2012

Tylko do 1 kwietnia będzie można odliczyć cały podatek VAT od auta „z kratką”. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług .

więcej
04 wrzesień 2012

Z przyjemnością chcielibyśmy Państwa poinformować, iż na sesji jesiennej zostaliśmy przyjęci do elitarnego grona najstarszej organizacji zrzeszającej księgowych w Polsce i tym samym od 2013 r. staliśmy się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

więcej
Back to top