E-ANALIZY

e-Analizy i e- Raporty generowane są przez system i umożliwiają bieżące monitorowanie kluczowych kwestii  dotyczących zarządzania firmą. Wszystkie analizy i raporty opierają się na uprzednio wprowadzonych danych do systemu Optima. Korzystanie z analiz i raportów umożliwia odpowiednie prowadzenie controllingu przez Klienta. Co istotne - to użytkownik decyduje o formie i czasie otrzymywania raportu czy analizy.

Możliwe jest korzystanie z raportów i analiz:

 • standardowych,
 • rozszerzonych,
 • indywidualnych.

 

e-Analizy / e-Raporty standardowe - to podstawowy rodzaj analiz, który generowany jest w sposób automatyczny przez system. W ramach standardowej funkcjonalności możliwe jest wygenerowanie takich analiz i raportów jak:

 • Bilans,
 • Rachunek Zysków i Strat,
 • Bilans Analityczny,
 • Rachunek Zysków i Strat Analityczny,
 • Struktura i dynamika Bilansu,
 • Struktura i dynamika Rachunku Zysków i Strat,
 • Analiza wstępna,
 • Zadłużenie i płynność,
 • Analiza rentowności,
 • Sprawność i rotacja.

 

e-Analizy / e-Raporty rozszerzone - są to analizy, które także są generowane przez system, jednak są one dodatkowo sprawdzane przez pracownika B-I-S. Są one więc poparte merytoryczną wiedzą doświadczonych specjalistów. Obejmują one takie rodzaje jak:

 • Rachunek Przepływów Pieniężnych,
 • Struktura i dynamika Rachunku Przepływów Pieniężnych,
 • Rachunek Przepływów Pieniężnych Analityczny,
 • Zagrożenie upadłością,
 • Zestawienie zmian w kapitale.

e-Analizy / e- Raporty indywidualne - to dedykowane dokumenty, które tworzone są zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klientów i dostosowane do określonych przez nich potrzeb. Tego rodzaju dokumenty tworzone są przez specjalistów B-I-S, w oparciu o specyfikę danych firm, uwzględniając ich indywidualny charakter. W tym zakresie możliwe jest stworzenie takich analiz czy raportów jak:

 • Streszczenia kierownicze,
 • Analiza Du Pont,
 • Porównanie branżowe.

A także inne, specjalnie stworzone dla potrzeb określonego Klienta. Aby poznać więcej funkcji naszej Platformy B2B-is skontaktuj się z nami!

Back to top