Aktualności

30 grudzień 2016

Zmiany w Ustawie o Rachunkowości, a wpływ na Sprawozdanie Finansowe roku 2016.

więcej
29 grudzień 2016

W Dzienniku Ustaw  z 27 września 2016 r. w poz. 1550 opublikowana została ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych firm. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r.

więcej
29 grudzień 2016

 

W załączniku nr 11 do ustawy o VAT zostały skatalogowane towary, które są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. Katalog ten jest systematycznie poszerzany o nowe towary w celu zmniejszenia skali oszustw podatkowych.

więcej
27 grudzień 2016

Prezydent RP podpisał w grudniu 2016 roku ustawę z dnia 1.12.2016 dotyczącą zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, która między innymi będzie poszerzała zakres sytuacji w których Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł podjąć decyzję o wykreśleniu danego podatnika.

więcej
Back to top