Aktualności

25 lipiec 2016

Ulga podatkowa na dzieci temat, o którym warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe za poprzedni rok. Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom, którzy wychowują dzieci. Sprawdź, czy Ty także możesz skorzystać z ulgi!

więcej
25 lipiec 2016

Rodzice przysposabiający dziecko lub przyjmujący na wychowanie, posiadają rozmaite prawa, często tożsame z prawami rodziców biologicznych. Jakie? Sprawdź koniecznie!

więcej
01 luty 2016

W polskim prawie udzielanie urlopu wypoczynkowego odbywa się na kilku zasadach. Jedną z nich jest prawo do nieprzerwanego urlopu. W praktyce oznacza to, że podział urlopu na części jest dopuszczalny tylko w granicach przewidzianych prawem.

więcej
01 luty 2016

Zarówno mamie i tacie oraz opiekunowi prawnemu przysługuje zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 14 lat, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, tak jak przy urlopie wypoczynkowym. Nie ma znaczenia czy są to dzieci własne czy przysposobione. Nieważnym jest również, czy w danym, konkretnym przypadku istnieje możliwość, aby dzieckiem zajęła się inna osoba – nie trzeba bowiem uzasadniać przyczyny korzystania z takiego zwolnienia. Dni na opiekę nad dzieckiem przysługują od pierwszego dnia pracy w pełnym wymiarze. Prawo do takiego zwolnienia wygasa z dniem ukończenia przez dziecko 14 lat, a nie na koniec roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 14 rok życia.

więcej
Back to top