Aktualności

26 lipiec 2017

Podwyższona kwota minimalnego limitu zakupów (300 zł) powyżej której przysługuje podróżnym ubieganie się o zwrot podatku VAT obowiązuje od dnia 01.06.2016 roku (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 roku, Dz.U. 2016 poz.500). Z dniem 1 sierpnia 2017 roku limit zostanie obniżony ponownie do 200 zł.

więcej
24 lipiec 2017

Umowa o praktykę absolwencką może być zawarta z osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum, ale nie ma jeszcze 30 lat. Umowa i jej rozwiązanie muszą być zawarte na piśmie. Praktyka może być odpłatna (choć najczęściej praktykowane są niepłatne).

więcej
03 lipiec 2017

      Coraz więcej przedsiębiorstw zmaga się z kwestią ściągania należności. Problem polega nie tylko na tym, że podmiot nie otrzymuje zapłaty za wydany towar czy wykonaną usługę, ale również należności te powiększają im przychód podatkowy. Co można zrobić z tym faktem? Jak się zabezpieczyć przed przykrymi konsekwencjami?

więcej
28 czerwiec 2017

Przychody uzyskiwane z prowadzonej przez podatników podatku dochodowego działalności muszą być wykazywane w ustalonym momencie. Ustawodawca zapewnił przedsiębiorcy w tym temacie pewnego rodzaju swobodę wyboru.

więcej
Back to top